Apple เปิดตัว Apple for Kids พอร์ทัลสนับสนุนสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

Apple ได้เพิ่มพอร์ทัล Apple for Kids ในส่วนของเว็บไซต์สนับสนุน โดยเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง สำหรับให้คำแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ บริการ และแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Apple รวมถึงจัดการการใช้งานแก่เด็กๆ แบบครบวงจร