แชร์ประสบการณ์ ทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายส่วนตัว ครบ 1 ปี

"เป็นเวลาครบ 1 ปีพอดี สำหรับภารกิจในการทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตลอดปี พ.ศ.2563..."