พลเมืองดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

เส้นทางพลเมืองดิจิทัล https://youtu.be/TBISDrcoAZg เส้นทางพลเมืองดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 3) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

ปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/51tPtrR9ioo แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) ตรรกะพารวย https://youtu.be/G-PIt8GBqDk ตรรกะพารวย (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/WAoIQpIRn60 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/VeY1RIE7MD4 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) สอน AI https://youtu.be/zHipithENvI สอน AI ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/sChWtq_WuBk สอน AI ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

การแบ่งปันข้อมูล https://youtu.be/Q5_8x-l71t8 การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) บล็อกเกอร์มือใหม่ https://youtu.be/jAtl5bjKxSI บล็อกเกอร์มือใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ https://youtu.be/-KL3P3wEGK4 แฟ้มสะสมงานโดนใจ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/