การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (วิทยาการคำนวณ​ ม.5 สสวท.)

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ https://youtu.be/nOA_QxRWMWg การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 4) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

การวิเคราะห์ข้อมูล https://youtu.be/5xisfgwTf80 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) https://youtu.be/_W8KUwHUOl0 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การเก็บรวบรวมและสํารวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

ผู้จัดการข้อมูล https://youtu.be/_ao0XBnZz1w ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/izbdRjtZUIY ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) นักสำรวจข้อมูล https://youtu.be/RwHsTfZWneM นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/O0IWlWuJXmQ นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/wHSm1iF5U-U นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 3 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

ข้อมูลมีคุณค่า (วิทยาการคำนวณ​ ม.5 สสวท.)

ความหมายของวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/0MtGCGCrkDQ ความหมายของวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/vYRwDJP6qxE กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/