Nikon เปิดตัว NX Studio ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพนิ่งและวิดีโอ (ใช้งานฟรี)

Nikon ประกาศเปิดตัว NX Studio ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถดู ประมวลผล และแก้ไขภาพนิ่งและวิดีโอ โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้

Apple เปิดตัว Apple for Kids พอร์ทัลสนับสนุนสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

Apple ได้เพิ่มพอร์ทัล Apple for Kids ในส่วนของเว็บไซต์สนับสนุน โดยเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง สำหรับให้คำแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ บริการ และแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Apple รวมถึงจัดการการใช้งานแก่เด็กๆ แบบครบวงจร

Apple ปล่อยอัพเดท macOS แก้ไขปัญหา MacBook M1 พังจากการชาร์จไฟผ่าน USB-C dock

"ล่าสุดทาง Apple ได้ปล่อยอัพเดท macOS Big Sur 11.2.2 มาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรายละเอียดของการอัพเดทนี้ ระบุว่าเพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายจากการชาร์จไฟผ่าน USB-C dock"

พลเมืองดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

เส้นทางพลเมืองดิจิทัล https://youtu.be/TBISDrcoAZg เส้นทางพลเมืองดิจิทัล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 3) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

ปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/51tPtrR9ioo แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) ตรรกะพารวย https://youtu.be/G-PIt8GBqDk ตรรกะพารวย (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ https://youtu.be/WAoIQpIRn60 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/VeY1RIE7MD4 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) สอน AI https://youtu.be/zHipithENvI สอน AI ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) https://youtu.be/sChWtq_WuBk สอน AI ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

การแบ่งปันข้อมูล https://youtu.be/Q5_8x-l71t8 การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) บล็อกเกอร์มือใหม่ https://youtu.be/jAtl5bjKxSI บล็อกเกอร์มือใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ https://youtu.be/-KL3P3wEGK4 แฟ้มสะสมงานโดนใจ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (วิทยาการคำนวณ​ ม.5 สสวท.)

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ https://youtu.be/nOA_QxRWMWg การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 4) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การวิเคราะห์ข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

การวิเคราะห์ข้อมูล https://youtu.be/5xisfgwTf80 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) https://youtu.be/_W8KUwHUOl0 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

การเก็บรวบรวมและสํารวจข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.)

ผู้จัดการข้อมูล https://youtu.be/_ao0XBnZz1w ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 1 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/izbdRjtZUIY ผู้จัดการข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) นักสำรวจข้อมูล https://youtu.be/RwHsTfZWneM นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 1(วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/O0IWlWuJXmQ นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 2 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) https://youtu.be/wHSm1iF5U-U นักสำรวจข้อมูล ตอนที่ 3 (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 2) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/

ข้อมูลมีคุณค่า (วิทยาการคำนวณ​ ม.5 สสวท.)

ความหมายของวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/0MtGCGCrkDQ ความหมายของวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล https://youtu.be/vYRwDJP6qxE กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 1) อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) https://proj14.ipst.ac.th/