การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 สสวท.)

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูล (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1)

บล็อกเกอร์มือใหม่

บล็อกเกอร์มือใหม่ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1)

แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ

แฟ้มสะสมงานโดนใจ (วิทยาการคำนวณ ม.6 บทที่ 1)

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s