ร่องรอยจากการใช้งานโลกดิจิทัล Digital Footprints

การใช้งานโลกออนไลน์ในปัจจุบัน นับวันยิ่งมีความเชื่อมโยงกลมกลืนกับโลกความเป็นจริง ข้อมูลจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่อยู่บนโลกออนไลน์ มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นยังเปรียบเสมือนร่องรอยหลักฐานจากการใช้งาน ที่จะคงอยู่และใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมย้อนหลังของผู้ให้ข้อมูลได้

รอยเท้าบนหาดทราย
Photo by Wendy Wei on Pexels.com

ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprints) เป็นร่องรอยการกระทำต่างๆ ที่ฝังไว้และติดตามได้ เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้อุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตกระทำการใดๆ บนโลกดิจิทัล เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รอยเท้าดิจิทัลจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน ประวัติส่วนตัว รวมถึงสามารถบอกสิ่งที่เรากำลังสนใจ ชื่นชอบ หรือกำลังวางแผนที่จะทำ ข้อมูลบางอย่างเป็นสิ่งที่พอจะคาดเดา และทราบว่าได้มีการทิ้งร่องรอยเอาไว้ ในขณะที่ข้อมูลบางอย่างอาจไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าได้มีการบันทึกไว้


ร่องรอยดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. Active Digital Footprints เป็นร่องรอยดิจิทัลที่ผู้ใช้งานเจตนาบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ เช่น ข้อความที่ส่งถึงผู้อื่น, เนื้อหาที่โพสต์ในสังคมออนไลน์, การส่งอีเมล์, การกดไลค์, การกดแชร์ หรือการบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่เคยอยู่หรือไป
  2. Passive Digital Footprints เป็นร่องรอยดิจิทัลที่ผู้ใช้งานไม่มีเจตนาบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ เช่น ประวัติการใช้งานเว็บไซต์, ประวัติการค้นหาบนโลกออนไลน์, ข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์, หมายเลข IP Address หรือ ตำแหน่งจากการใช้งานระบบ GPS
รถเข็นที่มีเงินอยู่ข้างใน
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

ความสำคัญของร่องรอยดิจิทัล

  • สะดวกและประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลส่วนตัวบนหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากร่องรอยดิจิทัลทำการบันทึกข้อมูลไว้ ทำให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ เปรียบเสมือสมุดบันทึกที่แสดงให้เห็นกิจกรรมการใช้งานโลกออนไลน์ของผู้ใช้งาน
  • บอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของผู้ใช้งาน เช่น ลักษณะของรูปภาพที่กดถูกใจ นิสัย รสนิยม เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละคนแตกต่างกัน
  • ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์เสนอขายสินค้าให้กับผู้ใช้งานได้ตรงความต้องการมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลการค้นหาหรือข้อมูลความสนใจ
  • สามารถตรวจสอบประวัติของพนักงานที่เข้ามาสัมภาษณ์งาน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม และลักษณะนิสัยส่วนตัว

ผลกระทบจากร่องรอยดิจิทัล

  • มีผลต่อความเป็นส่วนตัว เนื่องจากสามารถใช้ในการติดตามร่องรอย แม้ผู้ใช้งานจะปิดเว็บไซต์หรือออกจากระบบไปแล้ว ทำให้ผู้อื่นสามารถเห็นร่องรอยดิจิทัลเหล่านี้ได้
  • การที่บริษัทหรือหน่วยงาน นำข้อมูลจากร่องรอยดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ผ่านการสังเกตร่องรอยดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ
  • ร่องรอยดิจิทัลบางอย่าง มีการจัดเก็บไว้โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถจัดการหรือทำให้หายไปจากโลกไซเบอร์ไปได้ อาจส่งผลกระทบในอนาคต หากมีการติดตามร่องรอยดังกล่าว

อ้างอิง

http://cclickthailand.com/fact-sheet-การรักษาความปลอดภัยบ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s