รีสตาร์ทหรือชัตดาวน์ดี ถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหา?

เมื่อใดก็ตามที่คอมพิวเตอร์มีการทำงานที่ผิดปกติ หรือเริ่มทำงานช้าลงกว่าที่เคยเป็น สิ่งที่เรามักนิยมทำเพื่อแกัอาการดังกล่าว คงไม่พ้น 2 วิธีการยอดนิยม ได้แก่ การรีสตาร์ท (Restart) คอมพิวเตอร์ และการชัตดาวน์ (Shut Down) คอมพิวเตอร์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ในทางปฏิบัติ 2 วิธีการดังกล่าวดูไม่ได้มีความแตกต่างกันแม้แต่น้อย อย่างไรก็ดี 2 วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันในเชิงเทคนิคที่น่าสนใจ และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน


สำหรับ Windows

การรีสตาร์ท จะเป็นการล้างข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานอยู่ออกจากหน่วยความจำ แล้วเริ่มต้นการทำงานใหม่ทั้งหมด

ส่วนการชัตดาวน์นั้น เนื่องจาก Windows มีความสามารถที่เรียกว่า Fast Startup (มีความสามารถนี้ใน Windows 8 เป็นต้นไป) ที่มีการบันทึกข้อมูลอิมเมจของเคอร์เนล (Kernel) และ ไดรเวอร์ (Driver) ต่างๆ ไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า hiberfile และเมื่อทำการเปิดเครื่องในครั้งถัดไป Windows จะทำการโหลดข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าวทำให้การเปิดเครื่องใหม่ทำได้เร็วขึ้น แต่จะมีการโหลดข้อมูลในส่วนดังกล่าวขึ้นมาและไม่ได้เป็นการเริ่มต้นการทำงานของระบบใหม่ทั้งหมด

หากต้องการชัตดาวน์อย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องการให้บันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้สำหรับการเริ่มต้นทำงานในครั้งถัดไป ก็สามารถทำได้โดยปิดการทำงานของ Fast Startup แต่จะทำให้การเปิดเครื่องครั้งต่อๆ ไปใช้เวลาที่นานมากขึ้น


สำหรับ Mac

การรีสตาร์ทและการชัตดาวน์บน Mac นั้น จะให้ผลการทำงานที่เหมือนกัน โดยทำการล้างข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานอยู่ออกจากหน่วยความจำ แล้วเริ่มต้นการทำงานใหม่ทั้งหมด


จากรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น แนะนำว่าหากเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ หรือทำงานช้าลงกว่าที่ควรเป็น ควรทำการรีสตาร์ทเพื่อให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบใหม่ และกลับมาทำงานอย่างปกติ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s