สร้างสรรค์ผลงานด้วย Scratch (วิทยาการคำนวณ ม.3)

“การสร้างแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้ผู้ใช้อื่นใช้งาน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น งานกราฟฟิก งานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทำงาน สื่อการเรียนรู้ เกม เพราะเหตุใดแอปพลิเคชันบางอย่างถึงได้รับความนิยมมาก กว่าจะมาเป็นแอปพลิเคชันที่ดีต้องทำอย่างไร นอกจากสร้างตามความสนใจของผู้พัฒนาแล้ว ยังต้องสำรวจความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ สร้าง และทดสอบ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยโปรแกรม Scratch สามารถใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้อย่างง่ายได้”

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

ในเนื้อหานี้จะใช้โปรแกรม Scratch สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ โดยเข้าไปใช้งานหรือดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://scratch.mit.edu/

Imagine a World

Scratch Imagine a World

Tutorial: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/imagine-cards.pdf


Chase Game

Scratch Chase Game

Tutorial: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/chase-cards.pdf


Make Music

Scratch Make Music

Tutorial: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/music-cards.pdf

Make It Fly

Scratch Make It Fly

Tutorial: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/fly-cards.pdf


Pong Game

Scratch Pong Game

Tutorial: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/pong-cards.pdfอ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://scratch.mit.edu/ideas

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s