4 เหตุผลที่ควรเลือกซื้อจอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C

“ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB-C ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานของเรา ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ส่งผลให้จอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ได้เพิ่มความสามารถให้รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C ด้วย”

เหตุผลที่ควรเลือกซื้อจอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C
Photo by Josh Sorenson on Pexels.com

หากเปรียบเทียบจอภาพที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกัน จะพบว่าจอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB-C จะมีราคาสูงกว่าจอภาพธรรมดาที่เชื่อมต่อผ่านช่อง HDMI หรือ DisplayPort

ส่งผลให้ผู้ที่ตัดสินใจซื้อจอคอมพิวเตอร์ใหม่ เกิดข้อสงสัยถึงข้อได้เปรียบและประโยชน์จากการเชื่อมต่อจอภาพผ่าน USB-C นี้ ว่ามีความคุ้มค่าสำหรับการจ่ายเงินที่มากขึ้นหรือไม่

และนี่คือเหตุผล 4 ข้อที่ควรเลือกซื้อจอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C

1. ถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็วและชาร์จไฟได้โดยตรง

จอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C (USB 3.1, USB 3.2 หรือ Thunderbolt 3) รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง (10Gbps ถึง 40Gbps) รวมถึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้โดยตรง (สูงสุด 100 W) ทำให้สามารถลดจำนวนสายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้เหลือการเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB-C เพียงแค่เส้นเดียว

2. ลดการใช้หัวแปลงช่องต่างๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์

จอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C จะมาพร้อมกับช่องการเชื่อมต่ออื่นๆ เพิ่มเติม ทั้ง ช่อง USB, ช่องสัญญาณเสียง หรือช่องอ่านการ์ดข้อมูล (ในบางรุ่น) ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ลำโพง ที่จอภาพได้โดยตรง

ส่งผลให้ไม่ต้องใช้หัวแปลงมาต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ เวลาใช้งาน ทำให้เวลาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต เข้ากับจอภาพ ทำได้ผ่านสาย USB-C เพียงเส้นเดียว

3. จัดระเบียบโต๊ะทำงานได้ดีขึ้น

จอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB-C ช่วยลดจำนวนสายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทำให้สามารถจัดระเบียบโต๊ะทำงานได้ดียิ่งขึ้น มีพื้นที่ว่างสำหรับใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

4. สับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้โดยสะดวก

หากต้องการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพ ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก โดยถอดสาย USB-C เพียงเส้นเดียว แล้วเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ก็พร้อมใช้งานต่อได้ทันที


Reference: HP Tech Takes, Benq Knodwledge Center

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s