คุณถูกแฮ็กอยู่หรือไม่ มาตรวจสอบกัน…

“หากคุณคิดว่ามีใครบางคนที่สามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณ ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว เพราะยิ่งดำเนินการช้าเท่าไร บัญชีของคุณยิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากสังเกตเห็นร่องรอยจากการเข้าถึง และตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในการถูกแฮ็กได้”

ตรวจสอบความเสี่ยงในการโดนแฮ็ก

เว็บไซต์ Have I Been Pwned? (https://haveibeenpwned.com/) ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบว่าบริการออนไลน์ใด ที่เคยมีรายงานข่าวว่าถูกโจมตี หากบัญชีของคุณถูกรายงานว่ามีความเสี่ยง นั่นหมายถึงบริการออนไลน์อื่นๆ เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าว ก็จะมีความเสี่ยงตามไปด้วย (เพราะโดยปกติแล้ว คนปกติมักใช้ username และ password ชุดเดิมซ้ำหลายบัญชี เนื่องจากสะดวกในการจำ)

วิธีการตรวจสอบ ให้ทำการกรอก E-mail ลงในช่องตรวจสอบ แล้วคลิก pwned?

Have I Been Pwned?

หากตรวจสอบแล้ว แสดงคำว่า Good news – no pwnage found! แสดงว่าบัญชีของคุณปลอดภัย

Good news - no pwnage found!

แต่หากตรวจสอบแล้ว แสดงคำว่า Oh no – pwned! นั่นหมายถึงบัญชีของคุณมีความเสี่ยง

Oh no - pwned!

โดยทาง https://haveibeenpwned.com/ จะรายงานว่ามีกี่บริการที่มีความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถูกโจมตีเมื่อไร และมีข้อมูลอะไรที่หลุดออกไปบ้าง

หากมีการตั้งรหัสผ่านใหม่ ภายหลังจากวันที่ถูกโจมตีจากข้อมูลที่แสดงในรายงาน แสดงว่าบัญชีของคุณปลอดภัยแล้ว แต่หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเลย ให้รีบทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ให้ครบทุกบัญชีที่ถูกระบุในรายงาน


ตรวจสอบความผิดปกติของกิจกรรมการใช้งาน

ในแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter สามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมการใช้งานบัญชีเมื่อเร็วๆ นี้ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบมีการเข้าถึงการใช้งานบัญชีของคุณ เมื่อไร ที่ใด และจากอุปกรณ์ใด

ตรวจสอบความผิดปกติของกิจกรรมการใช้งาน
Photo by Tracy Le Blanc on Pexels.com
  • Facebook ตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานได้ ที่นี่
  • Instagram ตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานได้ ที่นี่
  • Twitter ตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานได้ ที่นี่ (เลือกหัวข้อ Apps and sessions)

Source: Popular Science

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s