Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง…

“ในแต่ละเดือน มีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ทั่วโลก มีอยู่ราว 2,600 ล้านคน โดยที่ Facebook ล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ อายุ การศึกษา เพียงเท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ ซึ่ง Facebook สามารถนำไปข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ แต่หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ สามารถตั้งค่านโยบายความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม”

Facebook รู้ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน…

ความเป็นส่วนตัวในการใช้งานสังคมออนไลน์ต่างๆ นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นับตั้งแต่การสมัครบัญชีการใช้งาน ต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด โดยที่ Facebook เองยังทราบว่าเป็นเพื่อนกับใครบ้าง สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษามาแล้ว

Facebook รู้ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน
Photo by Cytonn Photography on Pexels.com

นอกจากนี้แล้ว Facebook ยังถามถึงรสนิยมทางเพศ สถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบัน มุมมองทางการเมืองหรือศาสนา การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่ง Facebook อาศัยข้อมูลเหล่านี้ในการนำเสนอโฆษณาได้ตรงความต้องการของผู้ใช้

แม้กระทั่งการแท็กตำแหน่งของเพื่อนและการแนบรูปในการโพสต์ ก็ยิ่งทำให้โฆษณาที่ปรากฎนั้นมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นโฆษณาที่แสดงผลตามตำแหน่งที่ตั้ง


Facebook รู้ว่าสนใจอะไรอยู่…

การกดไลค์สิ่งต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ รวมไปจนถึงการแชร์เว็บไซต์หรือบทความต่างๆ บนไทม์ไลน์ Facebook อาศัยข้อมูลเหล่านั้น มาเป็นตัวช่วยให้การโฆษณาตรงตามความต้องการจากการรู้ถึงสิ่งที่เราสนใจ

Facebook รู้ว่าสนใจอะไรอยู่
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

รวมไปจนถึงการโพสต์ถึงสิ่งต่างๆ บนไทม์ไลน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปขายต่อ ข้อมูลบางอย่างถูกรวมรวบเพื่อหาแนวโน้มของสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น


Facebook รู้ว่าคุณเป็นใคร…

Facebook แนะนำให้คุณรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าภาพใบหน้าไปปรากฎในรูปภาพที่เพื่อนได้อัพโหลดไว้ โดยอาศัยโครงการ DeepFace ที่เป็นโครงการจำแนกใบหน้า หลักการทำงาน คือทำการเปรียบเทียบภาพ 2 ภาพที่แตกต่างกัน แล้วทำการระบุตำแหน่งของใบหน้าคนๆ เดียวกันในแต่ละภาพ (ไม่ขึ้นกับสภาพแสงและมุมของใบหน้า)

Facebook รู้ว่าคุณเป็นใคร

DeepFace ทำงานในรูปแบบเดียวกับการระบุตัวตนผ่านใบหน้าบนสมาร์โฟน โดยทำการตรวจจับรูปแบบของจุดเด่นบนใบหน้า เช่น โหนกแก้ม, คาง, คิ้ว ดูความสมมาตร และทำการวัดค่าความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถจำแนกใบหน้าบุคคลได้อย่างแม่นยำถึง 97%


สรุปแล้ว Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้าง…

รายการดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ Facebook รู้เกี่ยวกับคุณ (ราวกับว่าคุณเป็นอาสาสมัครที่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับ Facebook)

ชื่อ, อีเมล์, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, คนที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง, สถานศึกษา, งานที่ทำ, รสนิยมทางเพศ, สถานะความสัมพันธ์, มุมมองทางศาสนา, มุมมองทางการเมือง, เว็บไซต์ส่วนตัว, เพลงที่ชื่นชอบ, หนังสือที่ชื่นชอบ, รายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ, ภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ, เนื้อหาของข้อความที่โพสต์ในไทม์ไลน์, ข้อความที่โพสต์ไปยังไทม์ไลน์ผู้อื่น, เนื้อหาของข้อความในการพูดคุยกับผู้อื่น (Direct Message: DM), เว็บไซต์ที่เข้าบ่อย, สิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในเวลานั้น, สิ่งที่ดูเหมือนคุณ

สรุปแล้ว Facebook รู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้าง
Photo by Burst on Pexels.com

(รายการดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Facebook เช่น Instagram และ WhatsApp)


ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook อย่างไรดี…

หลายคนอาจมองว่าการเลิกใช้เฟซบุ๊ก คงเป็นวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญได้อย่างดีที่สุด แต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาและข้อจำกัดอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานเฟซบุ๊ก น่าจะเป็นทางออกที่สมเหตุสมผล

โดยสามารถศึกษาแนวทางการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเบื้องต้นได้จากบทความต่อไปนี้


Source: MakeUseOf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s